İdari Personel

Yunus Tuğberk SANALP

E-Posta: ytsanalp@karatekin.edu.tr 

Dahili: 4000

 

Emel GÜMÜŞ

E-Posta: emelcelik@karatekin.edu.tr

Dahili: 4071-4035