Koordinatörler

ENSTİTÜ VE ANABİLİM DALLARI

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

  

Enstitü Koordinatörü

Dahili

E-mail

Yrd.Doç.Dr. Hamdi ÖZKAN

4045-8054

hozkan@karatekin.edu.tr

 

Anabilim Dalı

Koordinatör

Dahili

E-mail

Fizik

Doç. Dr. Çiğdem YÜKSEKTEPE ATAOL

8123

yuksektepe.c@karatekin.edu.tr

Kimya

Doç. Dr. Zeynep GÜLTEKİN

8042

zgultekin@karatekin.edu.tr

Kimya Mihendisliği

Yrd.Doç.Dr. Barış ŞİMŞEK

8316

barissimsek@karatekin.edu.tr

Biyoloji

Doç. Dr. Sezer OKAY

8162

sezerokay@karatekin.edu.tr

Orman Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr. Hasan Emre ÜNAL

3305

hemre@karatekin.edu.tr

Tarım ve Yaşam Bilimleri

Doç.Dr. Şebnem KUŞVURAN

6521-5137

skusvuran@karatekin.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Burhan TİMUR

4922

ozgurtim@hotmail.com