Yönetmelikler

    YÖNETMELİKLER

 

* Yükseköğretim Kurulu - Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar devamı...

* 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar devamı...

* 16 Eylül 2017 tarihli ve 30182 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik devamı...

* 26 Ocak 2017 tarihli ve 29960 sayılı Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği devamı...

20 Nisan 2016 tarihli ve 26960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği devamı...

* YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler devamı...

* 01 Mart 2017 tarihli ve 29994 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik devamı...

4 Ocak 2014 tarihli ve 28872 sayılı  ESKİ Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği devamı...

16 Mart 2009 tarih ve 27171 sayılı  ESKİ Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği devamı...

* Lisansüstü Program açmak için gerekli ölçütler devamı...

* YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve işleyiş Yönetmeliği devamı... 

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu devamı...

* 2914 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Personel Kanunu devamı...