• Akademik Personel

    Özge BİLDİ CERAN

    Araştırma Görevlisi

    E-Posta: ozgebildi@karatekin.edu.tr

    Dahili: 8318