Akademik Personel

Özge BİLDİ CERAN

Araştırma Görevlisi

E-Posta: ozgebildi@karatekin.edu.tr

Dahili: 8318