• Misyon-Vizyon

  Misyon

  Bilgi ve teknolojinin son derece önemli olduğu günümüzde dünyadaki yerimizi, yetişmekte olan bilim adamları belirleyecektir. Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim adamları yetiştirmektir.

   Konusunda uzman ve bilime hizmet edecek bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Fen Bilimleri Enstitüsü’nün misyonunu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

   Fen Bilimleri Enstitüsü Misyonu; Fen ve mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar ve bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini, değerlendirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu sağlamaktır.

   ”Fen Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar”

   

  Vizyon

  Fen Bilimleri Enstitüsü’nün vizyonunu; Üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlayan, yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdüren saygın bir kurum olmaktır.

   ” Fen Bilimleri Enstitüsü alanında eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır. ”