Sık Sorulan Sorular
1 - Yüksek Lisansa kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır?

Programlara başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme  dönüştürüldükten  sonra)  %25’i  ve  mülakat  notunun  %25’i  dikkate  alınarak  başarı  notu  hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55, mülakat notunun en az 50 olması  gerekir.  En  yüksek  puandan  en  küçüğüne  doğru  sıralama  yapılarak  ilan  edilen  kontenjan  kadar öğrenci alınacaktır.

2 - Doktora’ya kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır?

Programlara başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme  dönüştürüldükten  sonra)  %10’u, ingilizce puanının %10`u  ve  mülakat  notunun  %30’u  dikkate  alınarak  başarı  notu  hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55 olması  gerekir.  En  yüksek  puandan  en  küçüğüne  doğru  sıralama  yapılarak  ilan  edilen  kontenjan  kadar öğrenci alınacaktır.

3 - Lisansüstü öğrenci olarak başvuru da istenilen belgeler nelerdir?

1-Başvuru Formu: Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesinden doldurulacaktır.

2-a-Yüksek Lisans Başvurusu İçin; Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

   b-Doktora Başvurusu İçin; Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

3-a-Yüksek Lisans Transkript: Lisans Transkript belgesinin 100 lük sistemdeki karşılığı yoksa YÖK’ün karşılığı girilecektir.

  b-Doktora Transkript: Yüksek Lisans Transkript belgesinin 100 lük sistemdeki karşılığı yoksa YÖK’ün karşılığı girilecektir.

 4- a- Yüksek Lisans: Başvuracak adayların sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ten en az 55 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi

     b- Doktora: Başvuracak adayların sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ten en az 55 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi. Yabancı Dil Sonuç Belgesi   (YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan en az 55 puana sahip olduklarını gösterir belge). Yüksek lisans not ortalamasının 4 tam not üzerinden en az 3 olması gerekir.

4 - Lisansüstü programlara devam şartı var mıdır?

Öğrencilerin  sınava  girebilmeleri  için  teorik  derslerin  %70’ine,  uygulamaların  %80’ine  devam  etmeleri gerekir.

5 - Yüksek Lisans ve Doktorada ders geçme notu nedir?

Lisansüstü programlarda geçme notu 100 üzerinden; Yüksek Lisansta en az 70 ve Doktorada en az 75 puandır.