• Tez Yazım Kılavuzu

  Tezin basım aşaması sırasında; aşağıda yer alan kılavuza göre düzenlenerek, renksiz bir adet çıktı alınır ve Enstitü Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ`a öğrenci tarafından teslim edilir. Tez enstitü müdür yardımcısı kontrolünden geçtikten sonra ciltlettirilebilir.

  Tez bir adet Anabilim Dalı, bir adet Danışman, birer adet üyeler,bir adet merkez kütüphane, bir adet Anabilim Dalı, bir adet Enstitüye teslim edilmek üzere en az 6 adet bastırılmalı ve CD formatı da tezin arka kapağına eklenmelidir. Tezle beraber Enstitüye; Tez teslim dilekçesi, Tez Kontrol Çizelgesi, Tez Veri Giriş Formu, Duyuru, Katılım Listesi, Kişisel Raporlar, Öğrenci Kimlik Kartı, İlişik Kesme Belgesi teslim edilmelidir.

   

  • Tez Savunma Sınavına girecek öğrenciler, Tez Savunma Sınavına girmeden önce tezleri danışmanları tarafından intihal programına sokulacaktır.

  Tez Yazım Kılavuzu için tıklayınız...

  Tez kapağı;