• Tez Yazım Kılavuzu

  Tezin basım aşaması sırasında; aşağıda yer alan kılavuza göre düzenlenerek, Enstitü personeli Yunus Tuğberk SANALP kontrolünden geçtikten sonra ciltlettirilebilir. Tez bir adet Anabilim Dalı, bir adet Danışman, birer adet üyeler,bir adet merkez kütüphane, bir adet Anabilim Dalı kütüphanesine, bir adet Enstitüye teslim edilmek üzere en az 7 adet bastırılmalı ve CD formatı da tezin arka kapağına eklenmelidir. Tezle beraber Enstitüye; Tez teslim dilekçesi, Etik Kurallara Uygunluk Beyanı, Tez Kontrol Çizelgesi, Tez Veri Giriş Formu, Duyuru, Katılım Listesi, Kişisel Raporlar, Öğrenci Kimlik Kartı, İlişik Kesme Belgesi ve İntihal Formu da teslim edilmelidir.

   

  * Tez Savunmasına girecek öğrenciler, Tez Savunmasına girmeden önce tezleri danışmanları tarafından intihal programına sokulacaktır. Tez Savunmasını yaptıktan sonra ise tezler basılmadan önce Enstitümüz tarafından İntihal Programına sokulacak ve Etik Kurallara Uygunluk Beyanı Formu Tez Basımında Tez Onay Sayfasından sonraki sayfa olarak bastırılacaktır.

   

  Tez Yazım Kılavuzu için tıklayınız...

  Tez kapağı;