Tez Teslim ve Mezuniyet İşlemleri

Tezler; Tez Savunma Sınavından önce ve aşağıdaki linkte yer alan ilgili şablona ve kılavuza göre düzenlendikten sonra, tezin MS Word formatı (*.doc veya *.docx) ile birlikte Enstitümüz; fbetez@karatekin.edu.tr mail adresine gönderilerek kontrolü sağlanır. Tez savunma sınav jürisi ve tarihi belirlenme kararı şekilsel olarak kontrol edildilen tez uygunluğu sonrasında alınabilecektir. Bu yapılan kontrole ek olarak danışman ve/veya öğrencinin isteğine bağlı olarak jüri tarafından verilen düzeltmeler sonrasında son bir kontrol yapılabilmektedir. Ciltleme işlemi sitemizdeki örneğe uygun olarak karton kapak kullanılarak yapılmalıdır.

Tez bir adet Anabilim Dalı, bir adet Danışman, birer adet jüri üyeleri,bir adet merkez kütüphane, bir adet Anabilim Dalı, bir adet Enstitüye, bir adet BAP komisyonu(Proje varsa) teslim edilmek üzere en az 6 adet bastırılmalı ve PDF ve Word formatları da tezin arka kapağına CD içerisinde eklenmelidir. Tezle beraber Enstitüye; Tez teslim dilekçesi, Tez Kontrol Çizelgesi, Tez Veri Giriş Formu, Duyuru, Katılım Listesi, Kişisel Raporlar, Öğrenci Kimlik Kartı, İlişik Kesme Belgesi ve İntihal Raporu teslim edilmelidir.

NOT: Tez Savunma Sınavına girecek öğrenciler, Tez Savunma Sınavına girmeden önce tezleri danışmanları tarafından intihal programına sokulacak olup toplam intihal oranını gösterir belge de tezle beraber enstitüye teslim edilecektirEnstitümüz lisansüstü öğrencilerinin tez intihal oranlarının; “kabul edilebilir en yüksek benzerlik oranı % 28 olmalıdır. Ayrıca, tek bir kaynaktan yapılan alıntı % 2’yi geçmemelidir. Bu hususta sorumluluk öğrenci ve danışmana aittir.

Dikkat: Tezlerin danışman tarafından intihal programına sokulduğuna dair intihal raporu da tezle beraber enstitüye teslim edilecektir.

-----

Tezin Hazırlanması, Savunma Sınavı ve diğer tüm evrak için tıklayınız...