2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ulusal Lisansüstü Öğrenci Alımı Mülakat Sonuçları ve Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar Listesi için Tıklayınız...

E-posta adresi: fbekayit@karatekin.edu.tr

Gerekli belgeler 31 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında kesin kayıt hakkı kazanan asıl adaylar tarafından online olarak fbekayit@karatekin.edu.tr e-posta adresine gönderilecektir. Kesin kayıt için gerekli belgeleri, belirtilen tarihlerde eposta adresine göndermeyen adaylar kesin kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır.

Not: Kesin kayıt için eposta gönderen adaylara 2 iş günü içerisinde Enstitümüz tarafından geri dönüş yapılacaktır.


KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Kesin Kayıt Bilgi Formu (İmzalı-pdf formatında) tıklayınız...
2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği(e-devletten alınan mezuniyet belgesi de geçerlidir),
3. Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği(e-devletten alınan transkript belgesi de geçerlidir),
4. 1 adet vesikalık fotoğraf (JPG uzantısı ile gönderiniz.),
5. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı (Askerlik Şubesi Başkanlığından veya E-Devlet sisteminden son 1 ay içerisinde alınmış). Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin aslı.

Not: Öğrencilerin kesin kayıt sırasında yukarıda istenen belgeleri fbekayit@karatekin.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Belgelerini göndermeyen adayların Enstitümüze kaydı yapılmaz. Elden veya posta yoluyla gelen başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Yayınlanma Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma
Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar