• Türkçe Dil Eğitiminde Olan Yabancı Uyruklu Öğrenciler Hakkında

    Üniversitemiz 14.01.2019 tarihli Senato Toplantısında, Üniversitemiz Enstitülerine kayıt yaptırıp Türkçe Dil Eğitimi aşamasında olan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe Dil Eğitimi süresince talep etmeleri halinde Uzmanlık Alan Dersi, Seminer ve Tez dersi hariç en fazla 2 ders alabilmelerinin uygun olduğuna karar verilmiştir.