• Yönergeler

      YÖNERGELER

   

  * Yüskek Lisans Tez Savunma Sınavına girmeden önce yayın şartı ile ilgili kararlar devamı...

  Doktora Tez Savunma Sınavına girmeden önce yayın şartı ile ilgili kararlar devamı...

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi devamı...

  * Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitusu Lisansustu Bilimsel Hazırlık Yonergesi devamı...

  * Fen Bilimleri Enstitüsü Hizmet Envanteri devamı...

  * Fen Bilimleri Enstitüsü Hizmet Standartları devamı...

  * Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları devamı...

  * Yıllık Takvim devamı...

  *Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar devamı...

  * Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği devamı...