• Yönergeler

      YÖNERGELER

   

  *Yükseköğretim Kurulu - Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar devamı...

  *YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK devamı...

  * Yüskek Lisans Tez Savunma Sınavına girmeden önce yayın şartı ile ilgili kararlar devamı...

  Doktora Tez Savunma Sınavına girmeden önce yayın şartı ile ilgili kararlar devamı...

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi devamı...

  * Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitusu Lisansustu Bilimsel Hazırlık Yonergesi devamı...

  *Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar devamı...