• Yönergeler

      YÖNERGELER

   

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi devamı...

  * Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitusu Lisansustu Bilimsel Hazırlık Yonergesi devamı...

  * Fen Bilimleri Enstitüsü Hizmet Envanteri devamı...

  * Fen Bilimleri Enstitüsü Hizmet Standartları devamı...

  * Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları devamı...

  * Yıllık Takvim devamı...

  *Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar devamı...

  * Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği devamı...