• Enstitü Müdürü

    Dr. Öğr. Üyesi İlkay ÇORAK ÖCAL

    E-Posta: ilkaycorak@karatekin.edu.tr

    Dahili: 4001-8003