Misyon-Vizyon

Misyon

Öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, yüksek kalitede lisansüstü eğitim almalarına imkan sağlayarak evrensel bilime ve teknolojiye katkı yapan bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyon

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında geleceğe yönelik çalışmalarda bulunan programlara sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır ve mensubu olunmakla gurur duyulan bir enstitü olmaktır.