Genel Bilgi

2007 yılında öğrenci kabulüne başlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitümüzde 13 farklı Anabilim Dalında Yüksek Lisans düzeyinde ve 6 farklı Anabilim Dalında da Doktora düzeyinde Lisansüstü çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin önemli bir kısmını uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır.

Yetkin akademik personelimiz rehberliğinde, öğrencilerimizin potansiyellerinden tam olarak faydalanılması ve evrensel bilim ve teknolojiye katkı yapan bilim insanları ve profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.