Yönetmelikler

*Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (13 Ocak 2019 Tarih ve 30654 sayılı RG) devamı....

*10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik devamı...

*22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik devamı...

*2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar devamı...

*16 Eylül 2017 tarihli ve 30182 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik devamı...

*01 Mart 2017 tarihli ve 29994 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik devamı...

*26 Ocak 2017 tarihli ve 29960 sayılı Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği devamı...

*20 Nisan 2016 tarihli ve 26960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği devamı...

*YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler devamı...

*01 Mart 2017 tarihli ve 29994 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik devamı...

*4 Ocak 2014 tarihli ve 28872 sayılı  ESKİ Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği devamı...

*16 Mart 2009 tarih ve 27171 sayılı  ESKİ Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği devamı...

*2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu devamı...

*2914 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Personel Kanunu devamı...

*YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ devamı...