Personel Görevleri

Yönetim

Dahili

E-posta

Prof. Dr. Hamit ALYAR

Müdür

6315

halyar@karatekin.edu.tr

Doç. Dr. Faruk KARAASLAN

Müdür Yardımcısı

6316

fkaraaslan@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Haluk KORUCU

Müdür Yardımcısı

6317

halukkorucu@karatekin.edu.tr

Zeynep ETİ

Enstitü Sekreter V.

6318

zeynepeti@karatekin.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

Dahili

E-posta

Emel GÜMÜŞ

Şef

6319

emelcelik@karatekin.edu.tr

Mehdin EKİCİ

Bilgisayar İşletmeni

6321

m.ekici@karatekin.edu.tr

Selda ÇİÇEK

Bilgisayar İşletmeni

6320

seldacicek@karatekin.edu.tr

Ramazan KOÇ

Araştırmacı

 

ramazankoc03@karatekin.edu.tr

Hatice KAPDAN

Bilgisayar İşletmeni

 

hersin@karatekin.edu.tr

 

Muhasebe Birimi

Dahili

E-posta

Yunus Tuğberk SANALP

Bilgisayar İşletmeni

6324

ytsanalp@karatekin.edu.tr

Birim Mail:  fbe@karatekin.edu.tr