Formlar
Araştırma Görevlileri Kontrol Formu
Bilimsel Hazırlık Programı
Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi
Askerlik Sevk Tehir İptal Dilekçesi
Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı
Doktora Tez Önerisi Savunma Duyurusu
Doktora Yeterlilik Duyuru
Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı
Ek Süre istem Dilekçesi
İlişik Kesme Belgesi
İntihal Kontrol Raporu Bilgilendirmesi
Katılım Listesi
Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi
Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu
Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu
Öğrenci Danışman Tercih Formu
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
Seminer Değerlendirme Tutanağı
Seminer Sunumu Duyuru
Tez Değerlendirme Kişisel Rapor
Tez Değerlendirme Tutanağı
Tez İzleme Komitesi Tutanağı
Tez Önerisi Hazırlama Formu
Tez Savunması Duyurusu
Tez Teslim Dilekçesi
Tez Teslim Tutanağı
Tez Kontrol Çizelgesi
Etik Kurallar Uygunluk Beyanı
Doktora Tez Onay Sayfası
Thesis Proposal Preparation Form
Yüksek Lisans Tez Onay Sayfası (Savunmada Eş Danışman Yoksa)
Yüksek Lisans Tez Onay Sayfası (Savunmada Eş Danışman Varsa)
YÜKSEK LİSANSDOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU