• Formlar
  Araştırma Görevlileri Kontrol Formu
  Bilimsel Hazırlık Programı
  Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi
  Askerlik Sevk Tehir İptal Dilekçesi
  Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı
  Doktora Tez Önerisi Duyuru
  Doktora Yeterlik Duyuru
  Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı
  Ek Süre istem Dilekçesi
  İlişik Kesme Belgesi
  İntihal Programı Kontrol Raporu
  Katılım Listesi
  Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi
  Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi
  Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu
  Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu
  Öğrenci Danışman Tercih Formu
  Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
  Seminer Değerlendirme Tutanağı
  Seminer Sunumu Duyuru
  Tez Değerlendirme Kişisel Rapor
  Tez Değerlendirme Tutanağı
  Tez İzleme Komitesi Tutanağı
  Tez Önerisi Hazırlama Formu
  Tez Savunması Duyurusu
  Tez Teslim Dilekçesi
  Tez Teslim Tutanağı
  Tez Kontrol Çizelgesi
  Etik Kurallar Uygunluk Beyanı
  Tez Onay Sayfası
  Thesis Proposal Preparation Form