• Genel Bilgi

       2007 yılında hizmet vermeye başlayan  Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ve anayasal haklar doğrultusunda;

  • • İnsan haklarına saygılı,
  • • Dürüst,
  • • Ayrımcılık yapmayan,
  • • İfade özgürlüğü ve demokrasiye saygılı,
  • • Etik ve ahlaki değerlere sahip,
  • • Bilime ve analitik düşünceye inanan,
  • • Bilimsel özgürlüğü yücelten,
  • • Eğitimin toplumsal dönüşüme öncülük ettiğine inanan,
  • • Çevreye saygılı,
  • • İletişime açık, uzlaşmacı,
  • • Kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip,
  • • Mükemmelliğe ulaşmaya çalışan,
  • • İşbirliği anlayışına sahip,
  • • Paylaşımcı,
  • • Sorumluluk bilincinde,
  • • Şeffaf, adil ve hoşgörülü,
  • • Takdir eden, Yaratıcı ve yenilikçi bir kurum olarak varlığını sürdürmeyi hedefler.

       Fen Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.