• Tez Teslim ve Mezuniyet İşlemleri

  Tez Savunma Sınavı ile ilgili tüm evraklar için tıklayınız...

  -----

  Tezler; Tez Savunma Sınavından sonra ve basıma verilmeden önce; aşağıda yer alan kılavuza göre düzenlendikten sonra, tezin word formatı ile birlikte Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bora AKIN`ın; mbakin@karatekin.edu.tr mail adresine gönderilerek kontrolü sağlanır. Tez Enstitü tarafından şekilsel olarak kontrol edildikten sonra basıma verilebilir.

  Tez bir adet Anabilim Dalı, bir adet Danışman, birer adet jüri üyeleri,bir adet merkez kütüphane, bir adet Anabilim Dalı, bir adet Enstitüye, bir adet BAP komisyonu(Proje varsa) teslim edilmek üzere en az 6 adet bastırılmalı ve PDF ve Word formatları da tezin arka kapağına CD içerisinde eklenmelidir. Tezle beraber Enstitüye; Tez teslim dilekçesi, Tez Kontrol Çizelgesi, Tez Veri Giriş Formu, Duyuru, Katılım Listesi, Kişisel Raporlar, Öğrenci Kimlik Kartı, İlişik Kesme Belgesi ve İntihal Raporu teslim edilmelidir.

  NOT: Tez Savunma Sınavına girecek öğrenciler, Tez Savunma Sınavına girmeden önce tezleri danışmanları tarafından intihal programına sokulacak olup toplam intihal oranını gösterir belge de tezle beraber enstitüye teslim edilecektir. Bu hususta sorumluluk öğrenci ve danışmana aittir.

  Dikkat: Tezlerin danışman tarafından intihal programına sokulduğuna dair intihal raporu da tezle beraber enstitüye teslim edilecektir.

  Tez Yazım Kontrol Belgesi için tıklayınız...

  Tez Yazım Kılavuzu ve Belgeler için tıklayınız...

  Tez kapak formatı;