2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretim ve Sınavlara İlişkin Enstitümüz Kurulu Kararları

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim ve Öğretim Süreciyle ilgili Yükseköğretim Kurulunun 31.03.2023 tarih ve E-23957 sayılı yazısına istinaden alınan Üniversitemiz Senatosunun 31.03.2023 tarih ve 68570759/8 oturum numaralı kararı doğrultusunda, Enstitümüz Lisansüstü programlarında Eğitim ve Öğretimin hangi yöntemlerle uygulanacağı, Tez Savunma, Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez İzleme Komitesi toplantılarının;

·         Eğitim ve Öğretimin 03 Nisan 2023 tarihinden itibaren devam zorunluluğu olmaksızın sınıflarda ya da ofislerde “yüz yüze ve uzaktan öğretim (hibrit)” olarak uygulanmasına,

·         2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavlarının ve yıl sonu sınavlarının uzaktan öğretim yöntemiyle (çevrimiçi) yapılmasına; değerlendirmelerde açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, seminerler, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

·         2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere Tez Savunma, Doktora Yeterlik Sınavları ve Doktora Tez İzleme Komitesi toplatılarının yüz yüze yapılmasına, bununla birlikte nihai kararın Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanmasına,

 OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Yayınlanma Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi