Akademik Personeller

Yazdır

Akademik Personeller

Bilgiler

Fen Bilimleri Enstitüsü-Enstitü Müdürü

Profesör Dr Hamit Alyar
8122
halyar@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Fen Bilimleri Enstitüsü-Enstitü Müdür Yardımcısı

Doçent Dr Oğuz Aydemir
8353
oaydemir@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Fen Bilimleri Enstitüsü-Enstitü Müdür Yardımcısı

Doçent Dr Tuba Koç
8172
tubakoc@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Fen Bilimleri Enstitüsü-Enstitü Müdür Yardımcısı

Doktor Öğretim Üyesi Haluk Korucu
8319
halukkorucu@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Fen Bilimleri Enstitüsü-Enstitü Müdür Yardımcısı

Doktor Öğretim Üyesi Zehra Gülten Yalçın
8309
zaltin@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv