Yazdır

İdari Personeller

Bilgiler

Halim Aydın
Enstitü Sekreteri
7837
halimaydin@karatekin.edu.tr
Emel Gümüş
Şef
6319
emelcelik@karatekin.edu.tr
Ramazan Koç
Araştırmacı-6191
7801
ramazankoc03@karatekin.edu.tr
Mehdin Ekici
Bilgisayar İşletmeni
6321
m.ekici@karatekin.edu.tr
Yunus Tuğberk Sanalp
Bilgisayar İşletmeni
6324
ytsanalp@karatekin.edu.tr
Mesut Keleş
Hizmetli
7426
mesutkeles@karatekin.edu.tr