Yazdır

İdari Personeller

Bilgiler

Zeynep Eti
Enstitü Sekreteri V.
6318
zeynepeti@karatekin.edu.tr
Emel Gümüş
Şef
6319
emelcelik@karatekin.edu.tr
Ramazan Koç
Araştırmacı-6191
7801
ramazankoc03@karatekin.edu.tr
Selda Çiçek
Bilgisayar İşletmeni
6320
seldacicek@karatekin.edu.tr
Mehdin Ekici
Bilgisayar İşletmeni
6321
m.ekici@karatekin.edu.tr
Yunus Tuğberk Sanalp
Bilgisayar İşletmeni
6324
ytsanalp@karatekin.edu.tr
Hatice Kaptan
Hizmetli
6325
hersin@karatekin.edu.tr