Tez ile İlgili İşlemler

Tezler; Tez Savunma Sınavından sonra aşağıdaki linkte yer alan ilgili şablona ve kılavuza göre düzenlenerek Enstitüye bir adet spiral ciltlenmiş tez ile şekilsel olarak kontrol ettirilecektir. Kontrolden geçen tezlerin ciltleme işlemi sitemizdeki örneğe uygun olarak karton kapak kullanılarak yapılmalıdır.

Tez bir adet Anabilim Dalı, bir adet Danışman, birer adet jüri üyeleri, bir adet merkez kütüphane, bir adet Anabilim Dalı Kütüphanesi (varsa), bir adet Enstitüye, bir adet BAP komisyonu (Proje varsa) teslim edilmek üzere en az 6 adet bastırılmalı ve PDF ve Word formatları da tezin arka kapağına CD içerisinde eklenmelidir. Tezle beraber Enstitüye; Tez Teslim Tutanağı, Tez teslim dilekçesi, Tez Kontrol Çizelgesi, Tez Veri Giriş Formu, Duyuru, Katılım Listesi, Kişisel Raporlar, Öğrenci Kimlik Kartı, İlişik Kesme Belgesi ve İntihal Raporu teslim edilmelidir.

NOT: Tez Savunma Sınavına girecek öğrenciler, Tez Savunma Sınavına girmeden önce tezleri danışmanları tarafından intihal programına sokulacak olup toplam intihal oranını gösterir belge de tezle beraber enstitüye teslim edilecektirEnstitümüz lisansüstü öğrencilerinin tez intihal oranlarının; “kabul edilebilir en yüksek benzerlik oranı % 28 olmalıdır. Ayrıca, tek bir kaynaktan yapılan alıntı % 5’i geçmemelidir. Bu hususta sorumluluk öğrenci ve danışmana aittir.

Dikkat: Tezlerin danışman tarafından intihal programına sokulduğuna dair intihal raporu da tezle beraber enstitüye teslim edilecektir.

Tezin Hazırlanması, Savunma Sınavı ve diğer tüm evrak için tıklayınız...

Tez Süreci Akış Şeması için tıklayınız...

-----

Tezlerin Erişime Kısıtlanması İşlemleri;

Tezlerin erişime kısıtlanması işlemleri “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” nin 6. Maddesi hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Buna göre, patent başvurusu olan tezlere madde 6.1 hükümlerine göre 2 yıl, bunun dışındaki gerekçelerle kısıtlama istenen tezlere madde 6.2 hükümleri uyarınca 6 ay kısıtlama konulabilmektedir. Ayrıca kısıtlamalar sadece BİR KEZ uygulanmakta, ikinci kez uzatma yapılamamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

-----